Kabile Yemeği

Kabile yemeği oyunun da amacımız kabile reislerine ve halkına diledikleri yiyeceklerden hazırlamak